Psychotherapie

Heb je het gevoel dat je de weg kwijt bent? Weet je het even niet meer? Zit je vast en geraak je er alleen of met behulp van vrienden en familie niet meer uit?

Allerlei redenen kunnen een aanleiding zijn om in therapie te gaan. Samen gaan we op weg.

In therapie onderzoeken we de mogelijkheden tot herstel, groei en aanvaarding zodat je meer in balans komt met jezelf en je omgeving. De samenwerkingsrelatie tussen therapeut en cliënt staat hierbij centraal. Gesprekstherapie en verschillende technieken worden ingezet tijdens dit proces. We hanteren hierbij jouw tempo en we werken op een manier die het beste aansluit bij wie jij bent.

In therapie krijg je de tijd en ruimte om op verhaal te komen, om een plek te geven aan pijnlijke en traumatische ervaringen. Je krijgt meer zicht op je eigen situatie, gedachten, gevoelens en gedragingen. Je (her)ontdekt kwaliteiten en hulpbronnen. Therapie zet een groei en veranderproces in beweging. Het stimuleert bewustwording en reikt (nieuwe) perspectieven aan. Je krijgt meer inzicht en helderheid. Je komt (terug) in contact met je eigen kracht. Je komt tot meer aanvaarding. In therapie worden geen standaard oplossingen aangereikt. Het biedt je ondersteuning in het vinden van je eigen antwoorden en om vanuit je eigen verantwoordelijkheid het probleem aan te pakken.

Interactionele Vormgeving

Iedere persoon is uniek. Om deze reden wordt de I.V. (Interactionele Vormgeving) visie en werkwijze gehanteerd. Deze is holistisch (er wordt gekeken naar de mentale, fysieke, emotionele en spirituele/transpersoonlijke dimensie) alsook integratief (verschillende therapeutische stromingen worden in interactie gebracht tot een nieuw model).

I.V. is geschikt voor iedereen met een directe hulpvraag maar ook voor wie de behoefte heeft aan persoonlijke groei, transformatie en relatiebekwaamheid. De therapie krijgt vorm in de samenwerkingsrelatie die plaatsvindt tussen cliënt en therapeut. De therapeut zal zich niet laten beperken tot één of twee van van de klassieke therapeutische theorieën. De therapeut zal verschillende methoden en technieken uit verschillende therapeutische stromingen combineren naargelang de hulpvraag, noden en behoeften van de cliënt.

Aan de hand van deze werkwijze ontstaat therapie op jouw maat.

Contacteer: