Onze
diensten

Ons pakket voor jou1

Kinesitherapie

Letterlijk betekent kinesitherapie dus behandelen door beweging. De behandeling kan bestaan uit beweging, uitgevoerd door de patiënt (actief) of de therapeut (passief). Deze (be)handelingen zijn steeds wetenschappelijk onderbouwd en met als doel de kwaliteit van bewegen te behouden en te verbeteren.

Enerzijds is curatieve zorg een onderdeel. Hierbij zijn we in staat letsels en afwijkingen van lichaamsfuncties te behandelen met oog op een duurzaam herstel. Dit zowel bij acute als chronische problemen.

Anderszijds is de aandacht voor preventieve zorg ook binnen de kinesitherapie de laatste jaren toegenomen. Door het gericht opsporen en het voorkomen van courante letsels kunnen oplopende medische kosten en arbeidsongeschiktheid vermeden worden.

2

Manuele therapie

Met manuele therapie kan je stroeve gewrichten en spieren losmaken en zeurende pijn een halt toeroepen. Maar vooral (chronische) nekklachten en rugklachten kunnen met manuele therapie een halt toe geroepen worden. Net zoals in de sportkinesitherapie wordt het lichaam als één geheel gezien. Daarmee bedoel ik dat er nagegaan wordt of de oorzaak op de plaats van de pijn ligt of er andere factoren (mede)oorzaak kunnen zijn. Andere factoren kunnen bijvoorbeeld anatomisch, fysiologisch, biomechanisch, neurodynamisch, uit de organen… zijn. Maar ook het psychosociaal model wordt in deze context geëvalueerd. Specifieke mobilisaties en/of manipulaties kunnen dan aangewend worden om uw klachten zo adequaat mogelijk te verhelpen.

Door middel van gerichte en specifieke manipulaties ("kraken") en mobilisaties worden uw klachten zo grondig mogelijk aangepakt. De manuele therapie vormt een ideale aansluiting op de artsendiagnose. Ik behandel alle klachten van het bewegingsapparaat. Voorbeelden: U hebt pijn in uw rug of uw nek die uitstraalt naar uw benen of armen? U hebt een lumbago, een hernia of bent wakker geworden met een stijve nek? U sukkelt met een tenniselleboog, een 'frozen shoulder' of vage knieklachten?

3

Manuele neurotherapie

Manuele Neurotherapie (MNT) en Zenuwreflexologie (NR) zijn waardevolle behandelingen, bij acute maar zeker ook bij chronische pijnen in het bewegingsapparaat zoals nek- en rugpijnen. Ook bij andere functionele klachten zoals migraine, fibromyalgie, chronische vermoeidheid, zenuwpijnen, etc… kan MNT en NR een grote hulp bieden. De behandelingen werken met “manuele” en “reflectoire” impulsen op het lichaam met de bedoeling invloed uit te oefenen op het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel is immers verantwoordelijk voor het opwekken, verwerken en aanpassen van pijnprocessen.

De basisprincipes van manuele neurotherapie en zenuwreflexologie zijn:

  • opsporen in welke onderdelen van het zenuwstelsel de transmissie verstoord is;
  • opsporen hoe prikkels uit organen, hormonen en musculo-skeletaal stelsel op elkaar inwerken;
  • opsporen hoe emoties en andere hersensimpulsen het gehele klachtenbeeld beïnvloeden;
  • het tussenkomen met zenuwreflexpunten en andere technieken in die gestoorde neurotransmissie patronen.

Manuele neurotherapie is een therapie die het lichaam terug in balans brengt.

4

Applied kinesiology

Uit onderzoek is gebleken dat onze spieren meer verbonden zijn met de rest van ons lichaam dan vroeger gedacht werd. Dat betekent dat een specialist nu met een simpele test van de spierfunctie al bepaalde problemen kan vaststellen, zoals het over- of onderfunctioneren van specifieke organen.

Naast gewrichtsklachten kan Applied Kinesiology helpen met het opsporen en behandelen van spijsverteringsproblemen, hoofdpijnen, spierpijnen, allergieën, huiduitslag, moeheid, zenuwpijnen, enzovoorts.

Honderden artsen, tandartsen en osteopaten wereldwijd gebruiken het systeem van Applied Kinesiology bij het onderzoeken, behandelen en ondersteunen van hun patiënten. Via spiertesten wordt de oorzaak van je klachten achterhaald. Kinesiology screent je lichaam.

7

Logopedie

Logopedie is de zorg die nodig is bij mensen van 0 tot 99+ die problemen ervaren met stem, spraak, taal, leren, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van persoonlijke communicatie. Zij houden zich niet enkel bezig met behandeling maar ook met voorlichting, preventie en onderzoek.

8

Vroedkunde

Tijdens de zwangerschap belanden de ouders in spé vaak in een mallemolen van advies. Van alle kanten komt er goede raad. Elke zwangerschap en elk verhaal is echter uniek, daarom is het goed te kunnen rekenen op de ervaring en deskundigheid van de vroedvrouw, die door een gedegen medische opleiding en de nodige praktijkervaring over veel specialistische kennis beschikt.

Ik begeleid de normale zwangerschap, bevalling en kraambed dit tot maximum 1 jaar na de bevalling. De vroedvrouw is medisch geschoold maar in de eerste plaats een warm rustpunt, tijd voor jou als zwangere vrouw, als koppel. Vroedvrouwenzorg is een holistische zorg. Een hart onder de riem als je je minder goed voelt, een geruststellend woordje bij kleine probleempjes, goede raad omtrent borstvoeding, een bevestiging dat alles goed gaat. Iemand waar je alle mogelijke vragen - hoe futiel ze ook lijken - met gerust geweten op kan afvuren, dat is de vroedvrouw. Tevens is er een optimale samenwerking met andere disciplines van groepspraktijk-nu, als vroedvrouw verwijs ik u zo nodig door.

De consultaties (alsook ontspannende zwangerschapsmassage, babymassage) van onze vroedvrouw vallen op maandag binnen groepspraktijk-nu.

9

Psychotherapie

Psychotherapie is bewust het groeiproces bevorderen. Hierbij kunnen we samen klachten, problemen en andere belemmeringen opklaren of verminderen. Afhankelijk van de hulpvraag, wordt er op jouw persoonlijkheid en tempo afgestemd hoe we samen het gespreksthema aanpakken.

Bepaalde thema's lijken bij de start niet altijd even duidelijk of maken het moeilijk om er over te praten. Vandaar gaan we ruimte en tijd creëren om tot jezelf te komen. Daarbij bouwen we aan een vertrouwensrelatie, zodat je voldoende veiligheid kan ervaren om te delen wat er in jou leeft. Hoe raar, groot of klein, hoe onnozel het ook kan lijken, het mag er zijn! Als therapeut zal ik naast je komen zitten, luisteren en door jouw ogen proberen te beleven. Eens we overzicht gevonden hebben stel je een doel voorop. Wat wil je met therapie realiseren? Vervolgens bekijken we de mogelijkheden en duurzame oplossingen die voor jou passend zijn.

Je doorgaat een transformatie op verschillende niveaus:

  • Bewustwording van gedachten, gevoelens, gedragingen & behoeftes.
  • Verwerven van inzichten i.v.m. jezelf en je omgeving.
  • Situaties waarnemen vanuit verschillende perspectieven.
  • Nieuwe vaardigheden ontwikkelen bij het omgaan met moeilijke situaties.
  • Je zelfbeeld, zelfvertrouwen, weerbaarheid … zullen groeien.

Kortom "sta in je kracht!".

Doelgroep
Jongeren en volwassenen